Tin tức

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai.

Cấp phép xây dựng thiếu điều kiện

Theo Kết luận thanh tra số 27 do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng ký về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, qua thanh tra tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã có quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng và thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót.

Về công tác quy hoạch xây dựng, kết luận thanh tra cho thấy, thời gian lập quy hoạch chậm so với quy định (Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chậm 12 tháng).

Còn nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng tại tỉnh Lào Cai (Ảnh minh họa).

Đơn vị tư vấn không phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức lấy ý kiến cơ quan tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định. Một số đồ án quy hoạch thuyết minh còn sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung theo quy định…

Đáng chú ý, một số đồ án thiếu quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch được duyệt như: Đồ án Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai; Đồ án Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể dục - thể thao tỉnh Lào Cai; Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa…

Nhiều đồ án quy hoạch chưa thực hiện việc đánh giá tác động môi trường theo quy định như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030, đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Trong khi đó, một số đơn vị tư vấn thực hiện lập đồ án quy hoạch nhưng chưa có chức năng lập đồ án quy hoạch như: Cty CP Tư vấn xây dựng Sông Hồng Lào Cai; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Lào Cai, Sở Công thương; Cty TNHH Vinh Quang…

Lào Cai chưa thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định; chưa thực hiện cắm mốc giới theo quy định đối với hầu hết các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; một số đồ án quy hoạch triển khai trên thực tế không đúng quy hoạch được duyệt.

Một số đồ án quy hoạch triển khai thực tế không đúng quy hoạch được duyệt như: Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh và mở rộng thị trấn phố Lu giai đoạn 2004-2010; đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể dục- thể thao tỉnh Lào Cai.

Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, Sở Xây dựng, UBND TP Lào Cai, UBND các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn cấp phép xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn TP Lào Cai và các thị trấn trực thuộc huyện thiếu điều kiện về quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị. Còn để xảy ra nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất hơn 90 tỷ đồng

Với những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của một số chủ đầu tư đang thực hiện các đồ án quy hoạch chậm tiến độ để có biện pháp xử lý.